US Navy MH-60S "Knighthawk", Norfolk, 22Nov17 - PHOTO 01 Aviation Photography